Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią użytkownicy nowych rozwiązań. W wymiarze instytucjonalnym to: UM Kraśnik, UM, Leżajsk, UM Lublin, Starostwo Powiatowe w Lublinie, UG Konopnica, UG Tryńcza. W wymiarze personalnym to:

– kadra kierownicza/szefowie, ich zastępcy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za świadczenie usług i kadra kierownicza jednostek podległych)
– pracownicy z w/w samorządów i jednostek podległych zajmujący się obsługą klienta, świadczeniem usług publicznych

Odbiorcami nowych rozwiązań będą osoby wymienione w Rządowym Programie Dostępność Plus, zamieszkałe lub korzystające z usług w/w samorządów (m.in osoby niepełnosprawne, chore, starsze, niewidome, niedowidzące głuchonieme, etc).
Wszystkie w/w jst będą opracowywały i testowały model oraz go wdrożą do praktyki.

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie

 

2349