Działania projektowe

Dla każdej JST przewidziano następujące obszary wsparcia:
a) podatki i opłaty lokalne (każda z 6 jst zostanie objęta 3 zadaniami : elektronizacja procesu obsługi podatkowej, doskonalenie kompetencji kadr poprzez szkolenia,wdrażanie rozwiązań zarządczych poprzez opracowanie i wdrożenie symulatora ulg i podatków oraz systemu oceny zadowolenia);
b) zarządzanie nieruchomościami (każda jst zostanie objęta 3 zadaniami:wdrożenie narzędzi elektronicznych poprawiających m.in dostęp do informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych, doskonalenie kompetencji kadr poprzez szkolenia, wdrożenie rozwiązań zarządczych poprzez opracowanie strategii zarządzania nieruchomościami (plany wykorzystania zasobów nieruchomości) i zastosowanie algorytmu oraz opracowanie i wdrożenie systemu oceny zadowolenia klienta).

Realizowane będą następujące działania:

  1. Warsztat strategiczny dla kadry kierowniczej „ Gminna polityka zarządzania podatkami oraz lokalnymi nieruchomościami w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na terenie samorządu”.
  2. Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi podatkowej.
  3. Szkolenia w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz obsługi podatkowej.
  4. Opracowanie i wdrożenie systemu oceny zadowolenia przedsiębiorców w zakresie świadczenia dziedzinowych usług publicznych (polityka podatkowa i zarządzanie nieruchomościami) w 6 jst.
  5. Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania nieruchomościami.
  6. Szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami dla 6 jst.
  7. Opracowanie gminnej strategii zarządzania nieruchomościami w 6 jst.
  8. Warsztat strategiczny „Przyszłość współpracy z przedsiębiorcami w oparciu o nowocześnie świadczone usługi dziedzinowe”.

 

2349