Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim

Rekrutacja prowadzona jest wśród pracowników JST, będących partnerami projektu.

Etapy rekrutacji :

etap I  – rekrutacja członków do 4 zespołów roboczych:
– zespół roboczy nr 1 ds. wdrażania elektronicznego systemu obsługi podatkowej (4-5 os. w zależności od wielkości urzędu, pracować tu będą kierownicy i pracownicy komórek finansowo – księgowych odpowiedzialnych za obsługę podatników oraz informatyk).
– zespół roboczy nr 2 ds. wdrażania elektronicznego systemu zarządzania nieruchomościami (4-5 os. w zależności od wielkości urzędu, pracować tu będą kierownicy i pracownicy komórek odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami w gminie oraz informatyk).
zespół roboczy nr 3 ds.gminnej strategii zarządzania nieruchomościami (3-4 os. w zależności od wielkości urzędu, w zespole pracować będzie: naczelne kierownictwo – wójt/burmistrz lub jego zastępcy, sekretarze, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami).
– zespół roboczy nr 4 ds.systemu oceny zadowolenia przedsiębiorców (4-5 os. w zależności od wielkości urzędu, w zespole pracować będą kierownicy i pracownicy komórek zajmujących się obsługą podatkową zarządzaniem nieruchomościami oraz kontaktami z przedsiębiorcami).

etap II – rekrutacja do udziału w Warsztacie strategicznym dla kadry kierowniczej

etap III – rekrutacja do udziału w szkoleniach w zakresie podatków, opłat lokalnych, obsługi podatkowej oraz stosowania elektronicznych
narzędzi obsługi podatkowej

etap IV – rekrutacja do udziału w warsztatach prognostycznych poprzedzających opracowanie systemu oceny zadowolenia przedsiębiorców

2349

O PROJEKCIE

W ramach projektu ” Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim” wprowadzimy kompleksowe rozwiązania przyczyniające się do szybszego i nowocześniejszego świadczenia usług dziedzinowych w samorządach. Służyć temu będzie optymalizacja elektronicznego procesu obsługi podatkowej, uwzględniająca sugestie przedsiębiorców i potrzeby samorządów. Kolejnym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu zarządzania nieruchomościami, polegającego na udostępnieniu pełnej informacji o posiadanych nieruchomościach lokalowych i gruntowych oraz mechanizmów oceny satysfakcji klienta.

Celem  głównym projektu jest zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze obsługi podatkowej
i optymalizacji wykorzystania gminnych nieruchomości w 6 samorządach województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Grupę docelową w wymiarze instytucjonalnym stanowić będą: UG Tryńcza, UG Leżajsk, UM Leżajsk , UG Cyców, UG Żyrzyn i UG Adamów.
W wymiarze personalnym grupa docelowa to: kadra kierownicza /wójtowie, burmistrzowie oraz ich zastępcy, skarbnicy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za kontakty z podmiotami gospodarczymi, podatki i zarządzanie nieruchomościami z w/w samorządów, pracownicy z w/w samorządów zajmujący się obsługą podatkową, odpowiedzialni za obszar gospodarowania nieruchomościami, współpracę z podmiotami gospodarczymi,informatycy, pracownicy gminnych zakładów komunalnych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi.

W projekcie weźmie udział łącznie 90 os.

 

Okres realizacji projektu: 2017-12-05  –  2019-11-30