ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fun­da­cji:

Pre­zes Fun­da­cji — Paweł Prokop

Rada Fun­da­cji:

Prze­wod­ni­cząca Rady Fun­da­cji — dr Agnieszka Julita Ryb­czyń­ska, prof. WSPA

Czło­nek Rady Fun­da­cji — prof. dr hab. Sta­ni­sław Michałowski

Czło­nek Rady Fun­da­cji — dr Wień­czy­sław Niemirowski

Pro­ku­rent:

Anna Bie­la

Rejestr zmian: Organy Fun­da­cji
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 16-09-2015
Rejestr zmian:  Organy Fundacji
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 14-05-2012