MAJĄTEK/FINANSE FUNDACJI

Sprawozdanie finansowe 2019

Rejestr zmian: plik: Sprawozdanie-2018_Fin.pdf
Autor: Anna Bie­lak
Data: 25-06-2019

Sprawozdanie finansowe 2018 r.

 

Rejestr zmian: plik: 2017r.pdf
Autor: Anna Bie­lak
Data: 26-06-2018

Sprawozdanie finansowe 2017 r.

 

Rejestr zmian: plik: sprawozdanie_finansowe_2016_r.pdf
Autor: Anna Bie­lak
Data: 26-06-2017

Sprawozdanie finansowe 2016 r.

 

Rejestr zmian: plik: Sprawozdanie-finansowe-2015.pdf
Autor: Anna Bie­lak
Data: 28-04-2016

Spra­woz­da­nie finansowe_2015

 

Rejestr zmian: plik: Sprawozdanie-finansowe-2014.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 05-10-2015

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2014

 

Rejestr zmian: plik: Sprawozdanie-finansowe-2013.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 16-09-2015

Sprawozdanie-finansowe-2013

 

Rejestr zmian: plik: Spra­woz­da­nie finan­sowe 2012.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 16-09-2015

Spra­woz­da­nie finan­sowe 2012

 

Rejestr zmian: plik: Rachu­nek wyni­ków 2012.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 16-09-2015

Rachu­nek wyni­ków 2012

 

Rejestr zmian: plik: Bilans 2012.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 16-09-2015

Bilans 2012

 

Rejestr zmian: plik: Rachu­nek zyskow i strat 2011.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 14-05-2012

Rachu­nek zyskow i strat 2011

 

Rejestr zmian: plik: Bilans 2011.pdf
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 14-05-2012

Bilans 2011