INFORMACJE PODSTAWOWE

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7

20–078 Lublin

tel.: (+48) 81 441 33 44

tel./fax: (+48) 81 532 14 25

e-mail: biuro@fim.org.pl

www: www.fim.org.pl

KRS: 0000290822

NIP: 712–308–96–56

REGON: 060295371

FORMA PRAWNA: Fundacja

ORGAN REJESTRUJĄCY: Sąd Rejo­nowy Lublin-Wschód w Lubli­nie z sie­dzibą w Świd­niku, VI Wydział Gospo­dar­czy – Kra­jowy Rejestr Sądowy

Rejestr zmian:            Infor­ma­cje podstawowe
Autor: Marek Mły­nar­czyk
Data: 14-05-2012