c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZNŁ/2019

04.04.19

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:
Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie dla 3 osób z zakresu: specjalista zarządzania dokumentacją wraz obsługą komputera wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu ECDL BASE (dot. obsługi komputera) dla 3 osób.

Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Specjalista zarządzania dokumentacją wraz z obsługą komputera” oraz przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Termin składania ofert upływa 16.04.2019 r.

————————————————————————–

WYNIKI

Poniżej zamieszczamy informację odnośnie oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Informacja

Załączniki

Powrót