Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/DZ/2018 – wybór doradcy zawodowego

06.02.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie warsztatu grupowego dla 1 grupy w zakresie poradnictwa zawodowego dla 18 uczestników projektu tj. osób niepracujących z niskimi kwalifikacjami, w wieku powyżej 30 roku życia z województwa lubelskiego.

Celem warsztatów będzie nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Wybrany doradca zawodowy w ramach umowy będzie miał za zadanie przeprowadzenie 24 godzin warsztatów dla 18 osób.   

Planowany czas realizacji – luty – marzec 2018r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji wsparcia o jeden miesiąc). Usługa może być realizowana w dni robocze i weekend.

Łączny czas pracy dla 1 doradcy: 24 godzin szkoleniowych (1 grupa szkoleniowa x 3 dni x 8 godzin) dla 18 uczestników (1 doradca/1 gr./18 uczestników).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do 15.02.2018r. (czwartek) do godz. 15.00
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze Fundacji.

Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin oraz powinna być opatrzona następującym opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego Nr 1/DZ/2018”.

W załącznikach szczegóły zapytania ofertowego:

Zapytanie_ofertowe_1_DZ_2018

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan -1_DZ_2018

Załacznik _nr_3_ formularz_potwierdzający_spełnianie wymagań – 1_DZ_2018

Zalacznik_nr_4-Wzor -Umowa_1_DZ_2018

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Powrót