Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 3/AiS/2018 – Informacja o wyborze Wykonawcy

10.10.18

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym 3/AiS/2018 w trybie konkurencyjności w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa zamieszczamy poniżej Informację z wyboru Wykonawcy:

Informacja o wyborze Wykonawcy 3AiS2018

Powrót