Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018

21.08.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy:

Cześć 1 – który przeprowadzi zajęcia, których celem będzie Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z 16 uczestnikami projektu
Cześć 2 – który przeprowadzi zajęcia w ramach Poradnictwa Indywidualnego dla 10 uczestników projektu
Cześć 3 – który przeprowadzi zajęcia w ramach Poradnictwa Indywidualnego dla 6 uczestników projektu
Część 4 – który przeprowadzi warsztaty grupowe w zakresie poradnictwa zawodowego z uczestnikami projektu

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Termin składania ofert: 30.08.2018 do godz. 8.30

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zal_4_wzor_umowa

zał nr 2

zał. nr 1

zał. nr 3

zał. nr 5

Zał. nr 6

Zapytanie ofertowe 1_AiS_2018 dz

Powrót