Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2018 – Informacja o wyborze Wykonawcy

03.09.18

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym 1/AiS/2018 w trybie konkurencyjności w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa zamieszczamy poniżej Informacje z wyboru Wykonawców

Informacja o wyborze Wykonawców 1AiS2018

Powrót