Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych”

14.11.18

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników JST biorących udział w projekcie “Partycypacja w planowaniu przestrzennym”  na szkolenie “Partycypacja w opracowaniu dokumentów planistycznych” w dwóch dostępnych terminach 20-21 listopada oraz 11-12 grudnia 2018 roku.

Ramowy program szkoleń:

  1. Nowoczesne kanony włączenia mieszkańców do tworzenia  dokumentów planistycznych
  2. Stosowanie technik motywacyjnych dla potencjalnych interesariuszy procesu partycypacyjnego
  3. Skuteczne sposoby rozwiązywania pojawiających się konfliktów w procesie planistycznym
  4. Ewaluacja procesu partycypacyjnego
  5. Omówienie i analiza tendencji partycypacyjnych w najbliższej przyszłości
  6. Jak przebiegały konsultacje w naszych urzędach? – Wymiana doświadczeń.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Ogorzałek

aleksandra.ogorzalek@fim.org.pl, tel 81 441 33 44

Powrót