Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Szkolenie “Nowy model wspierania pacjentów z podwójną diagnozą psychiatryczną w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej – II etap”

22.03.19

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie “Nowy model wspierania pacjentów z podwójną diagnozą psychiatryczną” dla użytkowników pośrednich projektu. W związku z powyższym zapraszamy pracowników ops, pup, pcpr, kuratorów społecznych, asystentów rodziny i innych, którzy w pracy mają lub mogą mieć styczność z osobami z podwójną diagnozą psychiatryczną. Ramowy program szkolenia obejmuje: Identyfikacja trudności doświadczanych przez osoby pracujące z chorym z PD, Problematyka zaburzeń psychicznych, Geneza, istota i profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, Prezentacja modelu leczenia środowiskowego osób z PD .


Szkolenia odbędą się w dniach:

29 marzec, 8 kwiecień, 11 kwiecień, 16 kwiecień, 7 maj 2019 roku (godz 8.00-14.30) w Hotelu Victoria Lublin, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 58/60.

Projekt “Wspólnie możemy więcej – II etap” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Powrót