c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego

28.12.18

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizuje szkolenie dla personelu Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną  diagnozą psychiatryczną dotyczące metodologii pracy z osobami z podwójną diagnozą psychiatryczną według modelu “Wspólnie możemy więcej”. Ramowy program szkolenia obejmuje: główne założenia modelu, pozyskiwanie pacjentów do terapii, przejęcie opieki nad pacjentem, wczesna diagnoza i opracowanie indywidualnego modelu zdrowienia, fazy realizacji terapii, ewaluacja terapii.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

7 stycznia 2019 roku (godz 8.00-14.30) oraz  8 stycznia 2019 roku (godz 8.00-14.30) w Hotelu Victoria Lublin, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 58/60.

Projekt “Wspólnie możemy więcej – II etap” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Powrót