c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

01.03.22

Całym sercem jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy.

Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia.

Wierzymy, że Ukraina będzie wolną i bezpieczną Ojczyzną dla naszych sąsiadów.

Powrót