c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 5/RSZ/2021

18.11.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć mentoringowych przez mentora dla Uczestników i Uczestniczek projektu
„Równamy szanse”
dla Uczestników i Uczestniczek projektu „Równamy szanse” w Chełmie

Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2021 r. godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

rozeznanie rynku_mentoring_III_edycja

Załącznik 1_Formularz_mentorig_III_edycja

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót