c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 4/RSZ/2021

18.11.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za rozeznania stawki cenowej za wynajem sali na indywidualne spotkania dla Uczestników i Uczestniczek projektu „Równamy szanse” w Chełmie

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2021 r. godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie_sala_Chelm_III_psychoterapia

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót