Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 3/DZ/2018 dot. wynajęcia sali

17.01.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Chełma na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji:

Sale będą wykorzystywane w następującym czasie:

–  styczeń – czerwiec 2018 r.. około 55-66 godzin (11 godz./5-6 osób).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem do jednego miesiąca.

Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 15.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 3_DZ_2018 – sala – dworadztwo indywi Chełm.

zal. 1 – Formularz oferty – Rozeznanie -3_DZ_2018 – sala-doradztwo_Chełm

 

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót