c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 4/RSZ/2021/IV/S

29.04.21

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Lublin

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie rynku sala Lublin

formularz Lublin

Ośwaidczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Powrót