Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 2/DZ/2018 – dot. cateringu – miasto Chełm

17.01.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Chełm w czasie realizacji szkolenia Monter Paneli PV, szkolenie G1 – podstawowe i szkolenie producenckiego dla uczestników szkolenia Monter paneli PV w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Chełm obejmujących dostarczenie gorącego dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej oraz zapewnienie serwisu kawowego w formie ciągłej z dowozem we wskazane miejsce pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń.

Okres realizacji:
-usługa cateringowa będzie świadczona przez 5 dni w miesiącu styczniu i lutym 2018 r.
-usługa może być realizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8.00-18.00.
Wykonawca zapewni przygotowanie oraz dowóz cateringu pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem na marzec 2018r..

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić w jaki dzień tygodnia będą odbywały się zajęcia. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji szkoleń na terenie miasta Chełm będzie przekazany Wykonawcy w późniejszym terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 15.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 2_DZ_2018 – catering _ Monter_Chełm.

Formularz oferty_Rozeznanie 2_DZ_2018.

Zapraszam do składania ofert.

Powrót