c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 2/RSZ/2021

02.08.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za 1 godz. wynajmu sali na indywidualne spotkania dla Uczestników i Uczestniczek projektu „Równamy szanse” w Chełmie

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

2_RSZ_2021_Rozeznanie_sala_Chelm_III

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót