c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 2/PPP/2019

24.05.19

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. pracy ekspertów przeprowadzających audyty wstępne w 20 samorządach.

Szczegóły w załączniku.

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozezn.rynku nr_ 2_PPP_II

zal.1 – formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót