c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/IV/RSZ/2021/M

29.04.21
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć mentoringu zawodowego przez mentora.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie rynku_Mentor

Załącznik 1_Formularz_mentorig

Oswiadczenie_o_braku_powiązan.

Powrót