c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 2/IV/RSz/2021/P

29.04.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych przez psychologa.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie_psychoterapia

Załącznik 1

Ośwaidczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Powrót