c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 2/I/RSZ/2021/S

08.01.21

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Chełma

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

2_I_RSZ_2021_S _Rozeznanie_sala_Chełm_II edycja.

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Powrót