Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/ZNŁ/2018/E

06.12.18

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji eksperta ds. rozwoju przeprowadzającego Bilans Zasobów  w wymiarze 3 h/os oraz Matrycę Kompetencji Standardowych i Niestandardowych w wymiarze 2 h/os zgodnie z zamieszczonym zapytaniem.

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie_ekspert

Formularz oferty:

Formularz oferty

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza oferty do dn. 13.12.2018 r.

Powrót