Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2018/sala/PP

14.08.18

Przedmiotem niniejszego zapytania jest rozeznanie stawki cenowej dot. wynajęcia sali na realizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy  realizowanych na terenie gminy Gościeradów w ramach projektu “Aktywni i skuteczni na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23.08.2018 roku o godz. 16.00.

Rozeznanie rynku_1_Aktywni_2018 sala PP z.i. Gościeradów.

Zał. nr 1 Rozeznanie rynku_1Aktywni2018_sala_PP_formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert!

 

Powrót