c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/RSZ/2021

14.07.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za 1 godz. pełnienia funkcji eksperta ds. rozwoju przeprowadzającego Bilans Zasobów w wymiarze 3 h/os oraz Matrycę Kompetencji Standardowych i Niestandardowych w wymiarze 2 h/os dla Uczestników i Uczestniczek projektu „Równamy szanse”, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie_cenowe_1_RSZ_2021

Formularz cz.1 rr_1_RSZ_2021.(4os)

Formularz cz.2 rr_1_RSZ_2021 (3os)

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót