c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/LSS/2021/T

25.01.21

Przedmiotem jest rozeznanie cenowe dotyczące wyceny na pełnienie funkcji trenera prowadzącego warsztaty empiryczne w ramach projektu „Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorki model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach” – zapraszamy do złożenia oferty cenowej 

Rozeznanie warsztaty empiryczne

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2021 r. godz. 12.30.

 

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu „Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót