c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 8/ZNŁ/2019/S

18.07.19

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego  na terenie miasta Krasnystaw w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Krasnystaw

Formularz oferty

 

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapraszamy do złożenia oferty!!!

Powrót