c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 6/ZNŁ/2020/S

20.02.20

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Lublin w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

1_Rozeznanie_sala_Lublin_II edycja_mp

Załącznik 1_sala_Lublin_II edycja_mp

 

 

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapraszamy do złożenia oferty!!!

Powrót