Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie rynku 4/ERZ/2018

19.11.18

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza rozeznanie cenowe na realizację usługi gastronomicznej świadczonej podczas 2-dniowych warsztatów oraz wynajmu sali na warsztaty dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w centrum Lublina (Stare Miasto, Śródmieście) 

Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie wyceny zgodnie z zamieszczoną ofertą.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie_usługa gastronomiczna

Formularz oferty:

Usługa gastronomiczna_ERZ_Formularz

Powrót