c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 4_ZNŁ_2021_M

18.03.21

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych zajęć mentoringowych zgodnie z zamieszczonym rozeznaniem cenowym.

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza oferty do dnia 25.03.2021 do godz. 15.00

Dokumenty:

Rozeznanie rynku 4_ZNŁ_2021_M

Formularze:

Załącznik 1_4_ZNŁ_2021

Powrót