c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 4/XI/RSZ/2020/S

24.11.20

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Lublin.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

Rozeznanie-rynku_4-RSZ-2020-XI-S

 

Powrót