c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 3/ZNŁ/2020/P

25.11.20

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych zgodnie z zamieszczonym rozeznaniem cenowym.

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza oferty do godz. 12.00 dn. 1.12.2020 r.

Dokumenty:

Rozeznanie rynku 3_ZNŁ_2020_P

Formularze:

Załącznik 1_III edycja

Powrót