c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 3/RSZ/2020/S

08.06.20

W związku z realizacją projektu „Równamy szanse” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Chełm w ramach projektu „Równamy szanse”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Równamy szanse” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie

 

Dokumenty:

3_RSZ_2020_S _Rozeznanie_sala_Chełm_I edycja.

Ośwaidczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Powrót