Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie rynku-3 ERZ/2018/T

08.11.18

 

W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji trenera prowadzącego szkolenie z obsługi elektronicznego systemu zarządzania nieruchomościami dla pracowników 6 JST w wymiarze 4 godz. x 6 urzędów.

Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie wyceny zgodnie z zamieszczoną ofertą.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie_trener_system nieruchomości

Formularz oferty:

3_ERZ_T_Formularz

 

 

Powrót