c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie rynku 2_ERZ_2019_T

20.08.19

Nawiązując do rozeznania rynku nr 2/ERZ/2019/T z dnia 20.08.2019 r., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji trenera podczas szkolenia „Podatki i opłaty lokalne” w wymiarze 8 godz. x 3 dni dla 24 osób (łącznie 24 godziny) w ramach projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozeznanie rynku 2_ERZ_2019_T

Formularz oferty

Powrót