c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 2/wdp/2019/s

29.11.19

W związku z realizacją projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć w ramach pełnienia funkcji specjalisty przeprowadzającego indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczestników i uczestniczek projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Termin składania ofert:  06.12.2019 do godz. 15.30.

Rozeznanie rynku 2_wdp_2019_s

Zał.nr 1 formularz oferty_2wdp2019s_część 1

Zał.nr 1 formularz oferty_2wdp2019s_część 2

Zał.nr 1 formularz oferty_2wdp2019s_część 3

Zał.nr 1 formularz oferty_2wdp2019s_część 4

Zał.nr 1 formularz oferty_2wdp2019s_część 5

Powrót