c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/P

14.01.19

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych przez psychologa dla Uczestników i Uczestniczek projektu (przy ogólnym założeniu, że pełen wymiar pracy wynosi 10 h/os) „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”,  zgodnie z zamieszczonym rozeznaniem.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty_psychoterapeuta

Powrót