Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/wdp/2019/s

18.02.19

W związku z realizacją projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć w ramach pełnienia funkcji specjalisty przeprowadzającego indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczestników i uczestniczek projektu (przy ogólnym założeniu, że pełen wymiar pracy wynosi 9 h/os) „Wybierzmy dobrą przyszłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Termin składania ofert:  22.02.2019 do godz. 15.30.

Rozeznanie_1wdp2019 _s

Zał.nr 1 formularz oferty_1wdp2019s

Powrót