c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wybierzmy dobra przyszłość

Rozeznanie rynku 1/wdp/2019/mdz

04.02.19

W związku z realizacją projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć w ramach pełnienia funkcji mentora przeprowadzającego modelowanie drogi zawodowej dla uczestników i uczestniczek projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Termin składania ofert:  11.02.2019 do godz. 8.00.

 

Rozeznanie_1wdp2019mdz

Zał.nr 1 formularz oferty_1wdp2019mdz

Powrót