c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Z nami łatwiej - Baner

Rozeznanie rynku 11/ZNŁ/2019/S

18.07.19

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na wynajem sali do prowadzenia indywidualnego doradztwa wspierającego  na terenie Gościeradowa w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Załącznik 1_sala_Gościeradów_II edycja

Gościeradów

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

Powrót