c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2020/I

03.01.20

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia  w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_- catering_Lublin_1_I_2020_2os

Załącznik 1_rozeznanie_Lublin_2 os_II edycja

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

Powrót