c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2020/BM

17.11.20

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych spotkań zgodnie z zamieszczonym rozeznaniem cenowym.

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza oferty do godz. 15.00 dn. 19.11.2020 r.

Dokumenty:

Rozeznanie cenowe 1_ZNŁ_2020_BM

Formularze

1_Rozeznanie_zał 1_III grupa

Powrót