c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/ZNŁ/2019/P

20.09.19

W związku z realizacją projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na prowadzenie indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych  w ramach projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Rozeznanie rynku_psychoterapeutyczne

Formularze:

Załącznik 1_część 1

Załącznik 1_część 2

Załącznik 1_część 3

Załącznik 1_część 4

Załącznik 1_część 5

Powrót