c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/XI/RSZ/2020/M

24.11.20

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć mentoringu zawodowego przez mentora.

Dokumenty:

Rozeznanie-rynku_1-XI-RSZ-2020-M

 

Powrót