c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/RSZ/2020/E

19.03.20

W związku z realizacją projektu „Równamy szanse” zapraszamy do  złożenia oferty cenowej pełnienie funkcji eksperta ds. rozwoju przeprowadzającego Bilans Zasobów w wymiarze 3 h/os oraz Matrycę Kompetencji Standardowych i Niestandardowych w wymiarze 2 h/os w ramach projektu „Równamy szanse”. Szczegóły w załączniku.

 

Projekt „Równamy szanse” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie.

 

Dokumenty:

Rozeznanie_1_RSZ_2020_E

Formularze oferty:

Część 1 : Formularz cz.1 rr_1_RSZ_2020_E

Część 2: Formularz cz.2 rr_1_RSZ_2020_E

Powrót