c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/IX/RSZ/2020/E

04.09.20

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. przez eksperta ds. rozwoju na przeprowadzenie indywidualnych zajęć Bilans Zasobów oraz Matrycę Kompetencji Standardowych  dla 25 Uczestników i Uczestniczek projektu.

Dokumenty:

Rozeznanie

Oświadczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Formularz cz.1 rr_1_RSZ_2020_E

Formularz cz.2 rr_1_RSZ_2020_E

 

 

Powrót