c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/I/RSZ/2021/S

08.01.21

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza  do złożenia oferty cenowej na wynajem sali na zajęcia indywidualne na terenie miasta Lublin. Szczegóły w załączniku.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty:

1_I_RSZ_2021_S _Rozeznanie_sala_Lublin_II edycja

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

 

Powrót